Bahasa Melayu – Tahun 5

Bahasa Melayu – Tahun 5

RM5.50

West Malaysia: RM 5.50
East Malaysia: RM 6.00

SKU: 978-967-459-679-8 Categories: , Tags: ,

Buku ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran yang terkini. la mengandungi latihan yang memenuhi kehendak pentaksiran sekolah dan memupuk semangat perpaduan dan jati diri dalam kalangan murid.

Disamping itu, ia juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni, semangat patriotik, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Semua elemen ini diharap dapat diaplikasikan oleh murid dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini merupakan transformasi pendidikan yang memberi penekanan kepada kaedah pembelajaran berpusatkan murid.

Login

Lost your password?