Pertolongan Cemas dan Panduan Keselamatan

Pertolongan Cemas dan Panduan Keselamatan

RM3.90

West Malaysia: RM3.90
East Malaysia: RM4.50

Buku Pertolongan Cemas dan Panduan
Keselamatan ini disusun bhusus untuk
memberi penerangan secara mudah dan
ringkas tentang cara-cara mengendalikan
situasi kecemasan, memberi rawatan bantu
awal, prosedur kecemasan serta panduan
keselamatan kepada murid. Buku kecil ini
dapat membantu dan memudahkan murid
memberi rawatan pertolongan cemas dengan
mudah dan pantas kepada pesakit atau
mangsa serta memahami tentang cara-cara
menjaga keselamatan diri.
Buku ini diharap akan dapat memupuk
kesedaran tentang kepentingan pertolongan
cemas dan keselamatan dalam diri murid
serta melahirkan murid yang berilmu dan
berketerampilan.

Login

Lost your password?