Matematik Awal 6 Tahun

Matematik Awal 6 Tahun

RM5.90

West Malaysia: RM 5.90
East Malaysia: RM 6.50

SKU: 978-967-459-704-7 Categories: , Tag:

Buku Aktiviti Siri Sunrise ini ditulis berdasarkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) 2017 yang digubal oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Buku-buku Aktiviti ini mengandungi kepelbagaian latihan yang disusun mengikut tema yang bersesuaian dengan tahap pemikiran murid. Latihan-latihan yang disediakan bertujuan untuk menguji dan menilai pencapaian murid serta disusun ansur maju dari peringkat mudah ke peringkat yang lebih sukar.

Buku-buku Aktiviti ini diharapkan dapat merangsang pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna.bagi murid untuk mencapai matlamat KSPK.

Login

Lost your password?