Kamus Mutiara ( Kulit Tebal)

Kamus Mutiara ( Kulit Tebal)

RM58.00

West Malaysia: RM58.00
East Malaysia: RM64.00

Pembelajaran bahasa secara umum bertujuan agar
pelajar dan pengguna umum dapat menggunakan bahasa
yang dipelajarinya untuk berkomunikasi secara lisan dan
bertulis. Memahami bahasa Arab adalah keperluan bagi
penggemar bahasa ini yang ingin mempelajarinya
memandangkan bahasa Arab dikenali sebagai bahasa
al-Quran .
Bagi memenuhi keperluan penggemar bahasa ini ,
kami telah menerbitkan sebuah kamus iaitu Kamus Mutiara
sebagai panduan . Dalam usaha penyusunannya kami memilih
perkataan-perkataan yang sering digunakan.
Manakala , terjemahan di dalam bahasa Malaysia pula kami
memilih bahasa yang ringkas , terang dan jelas, supaya ia
mudah untuk difahami .
Kami berharap , kamus ini boleh dijadikan sebagai
panduan dalam membantu pelajar dan pengguna umum
bahasa ini. Di samping dapat memberi manfaat secara
umum . Semoga memperol3eh faedah dan kepuasan kepada
pengguna Kamus Mutiara!

Login

Lost your password?