Bahasa Malaysia – SPM ( Kertas 1- Bahagian A & B) Tingkatan 4 dan 5

Bahasa Malaysia – SPM ( Kertas 1- Bahagian A & B) Tingkatan 4 dan 5

RM15.90

West Malaysia: RM15.90
East Malaysia: RM17.90

SKU: 978-967-417-525-2 Categories: , ,

CONTOH KARANGAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) ini memuatkan 118 item mencakupi 17 corak penulisan seperti yang diperakukan oleh Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kurikulum baharu ini membahagikan Kertas 1 Bahasa Malaysia kepada bahagian A dan B. Bahagian A yang mesti dijawab, mengkehendaki pelajar memberi pendapat dalam bentuk huraian, berpandukan gambar-gambar rangsangan tertentu.
Bahagian B pula, bercorak penulisan mengikut jenisnya.

Kandungan buku ini dengan laman info tiap-tiap corak penulisan dan huraian bertujuan membimbing pelajar menghasilkan surat kiriman dan karangan yang berkesan. Kebanyakan yang dimodelkan adalah yang terkini,menyeluruh dan autentik. Pada bahagian akhir tiap-tiap corak
penulisan disediakan lima tajuk latihan pengukuhan yang mantap dan berkesan. Kami berharap buku tulisan penulis prolifik dan berwibawa ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Login

Lost your password?