Bahasa Malaysia(Kertas 2-Bahagian C)( Ting1, 2 dan 3)

Bahasa Malaysia(Kertas 2-Bahagian C)( Ting1, 2 dan 3)

RM9.90

West Malaysia: RM9.90
East Malaysia: RM10.30

SKU: 978-967-417-543-6 Categories: , ,

Buku Contoh Karangan untuk PBS & PBSMR ini dihasilak berdasarkan format yang terbaharu Kertas 2 Bahasa Malaysia ( Bahagian C) untuk persiapan para calon yang bakal menghadapi  peperiksaan.

Contoh Karangan yang terdapat dalam buku ini, terdiri daripada dua jenis, iaitu karangan berformat dan karangan tidak berformat. tajuk-tajuk karangan yang dikemukakan adalah berdasarkan tajuk yang kerap disoal dalam peperiksaan.

Pelajar-pelajar akan dapat mempelajari dan memahami cara-cara menghasilkan sesuatu karangan berdasarkan model-model karangan yang telah ditunjukkan. Rangka karangan juga diberikan bagi setiap model, untuk membolehkan pelajaran-pelajaran menguasai kemahiran merangka isi-isi karangan sebelum menulis sebuah karangan yang lengkap.

Soalan-soalan latihan juga diberikan bagi setiap tajuk untuk membiasakan pelajaran-pelajaran dengan soalan peperikasaan. Pelajar-pelajar boleh memilih tajuk yang sesuai dan menulis karangan untuk disemak oleh guru masing-masing.

Adalah diharapkan buku ini dapat menjadi panduan yang lengkap kepada calon-calon yang bakal menduduki peperiksaan. Namun begitu, pelajar-pelajar Tingkatan 1 dan 2 juga digalakkan menggunakkan buku ini sebagai persediaan awal menghadapi peperiksaan.

Login

Lost your password?