Bahasa Malaysia KSSR Kertas 2 ( Bah.B) ( Tahap 1, 2, dan 3) Tahap 1

Bahasa Malaysia KSSR Kertas 2 ( Bah.B) ( Tahap 1, 2, dan 3) Tahap 1

RM4.90

West Malaysia: RM4.90
East Malaysia: RM5.50

SKU: 978-967-417-422-4 Categories: , , ,

Buku Contoh Karangan Bahasa Malaysia KSSR disusun untuk
memberi panduan kepada murid-murid Tahap Satu iaitu Tahun Satu,
Tahun Dua dan Tahun Tiga dalam Bahagian Penulisan bagi mata
pelajaran Bahasa Malaysia.
Karangan- karangan yang terdapat dalam buku ini adalah
berdasarkan tema-tema yang terdapat dalam Kurikulum Standard
Sekolah Rendah (KSSR).
Terdapat juga panduan dan tip-tip menulis karangan jenis berformat
dan karangan tidak berformat. Antaranya karangan fakta, keperihalan,
autobiografi, berita, surat kiriman, laporan, catatan dan syarahan.
Adalah diharapkan buku ini dapat menjadi panduan kepada
murid-murid Tahap Satu untuk membaiki mutu penulisan karangan
mereka. la juga bermanfaat kepada guru-guru untuk mengemukakan
contoh karangan yang sesuai kepada murid-murid.

Login

Lost your password?